Pi objednávce do 2.000 K útujeme dopravné K 50,- v. DPH (dle 268/2014 Sb.), dodávky nad 2.000 K jsou bezplatné.

 

 

Popis výrobku ks v balení obj. kód kd SKL kód VZP
hydropolymer neadhesivní
Polymem krytí pnové neadhesivní  8 x 8 cm 15 5033 5002144 0081806
Polymem krytí pnové neadhesivní 10 x 10 cm 15 5044 5002145 0081807
Polymem Max - neadhesivní 11 x 11 cm 10 5045 5002146 0081809
Polymem Silver krytí pnové neadhesivní 5 x 5 cm 20 1022 5002187 0082067
Polymem Silver krytí pnové neadhesivní 10,8 x 10,8 cm 15 1044 5002201 0082969
Polymem Max Silver 10 x 10cm 8 1045 5002225 0082071
Polymem Max Silver 20 x 20 cm 5 1088   ZÚM 0082072
hydropolymer adhesivní
Polymem krytí - samolepící netkaná textilie 2,5 x 8 cm 20 7031 5002142 0081804
Polymem krytí - samolepící netkaná textilie 5 x 10 cm 20 7042 5002143 0081805
Polymem s prhlednm okrajem 10x13 cm 15 405 5002136 0081798
hydropolymer speciality
Polymem WIC Cavity do dutin 8 x 8 cm 10 5733 5002150 0081810
Polymem WIC Cavity Silver do dutin 2,5 x 7,7 cm 20 1331 5002300 0082068
Polymem WIC Cavity Silver do dutin 8 x 8 cm 10 1333 5002213 0082070
Polymem Tube s otvorem 9 x 9 cm 15 5335 5002154 0081811
Polymem Silver Rope do píštlí 1 x 35 cm 6 1814 5002275 0082066
Polymem Max velk 20x20 pro vkon 09565 5 5088   ZM 0171231
Polymem role 10x32 cm 12 5124   -
Polymem role 10x61 cm pro vkon 09565 4 5244   ZM 0169324
hydropolymer tvary
Polymem Finger/Toe (prsty) 6 8023 5002232 0172069
Polymem Finger/Toe (prsty) stíbro
6 8053 - -
Polymem Oval 5x7,6 cm 20 8015 5002167 0081813
Polymem Oval 8,9x12,7 cm 15 4401-02-03 5002160 0081812
Polymem Oval Silver 3 5x7,6 cm 20 1401-02-03 5002173 0081816